English version


   MAPA STRONY
Misja

Celem Fundacji jest inicjowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie bioelektroniki oraz ich popularyzacja. Ażeby uniknąć sporów o znaczenie słowa bioelektronika przyjęliśmy, że będziemy pod nim rozumieć badania nad naturalnym i sztucznie stwarzanym powiązaniem własności oraz procesów elektronicznych z życiem i psychiką. Bezpośrednim motywem, który skłonił, do podjęcia starań o powołanie Fundacji, była atmosfera początku lat 90-tych XX w. sprzyjająca podejmowaniu rozmaitych inicjatyw. Uznaliśmy, że warto stworzyć instytucję, która dawałaby oparcie próbom nowego spojrzenia na świat istot żywych w kategoriach zjawisk i własności elektronicznych oraz związanych z nimi pól elektromagnetycznych, w duchu idei wyrażonych przez ks. prof. Włodzimierza Sedlaka, Patrona Fundacji. Jednak jako ludzie wolni oraz zobowiązani do twórczości i krytycyzmu, zamierzamy wnieść nasz własny wkład w powstawanie bioelektroniki, jej uprzystępnianie i zastanawianie się nad tym w jaki sposób pozwala ona zrozumieć nas samych oraz nasze miejsce we Wszechświecie. Niniejsza strona, ma za zadanie coraz pełniej obrazować ciągle jeszcze istniejącą szansę wniesienia wkładu w nowe i interesujące spojrzenia na świat istot żywych. Czy i w jakim stopniu nam się to uda, zależeć będzie zarówno od osób już związanych z Fundacją, jak i tych, które za pośrednictwem tej strony zechcą przyczynić się do tego ambitnego i obciążonego pewnym ryzykiem przedsięwzięcia.

O stronie - autor