English version


   MAPA STRONY
Bardzo ogólnie o Fundacji i bioelektronice

Bezpośrednim motywem, który skłonił do podjęcia starań o powołanie Fundacji była przede wszystkim, sprzyjająca podejmowaniu rozmaitych inicjatyw, atmosfera początku lat 90-tych XX w. Uznaliśmy, że warto stworzyć instytucję, która dawałaby oparcie próbom nowego spojrzenia na świat istot żywych w kategoriach zjawisk i własności elektronicznych oraz związanych z nimi pól elektromagnetycznych.

Akt założycielski fundacji został podpisany w 1992 r., jej sądowa rejestracja nastąpiła w 1993 r. Przygotowując statut uznaliśmy, że celem Fundacji będzie inicjowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie bioelektroniki oraz ich popularyzacja. Ażeby uniknąć sporów o znaczenie słowa bioelektronika; przyjęliśmy, że będziemy pod nim rozumieć badania nad naturalnym i sztucznie stwarzanym powiązaniem własności oraz procesów elektronicznych z życiem i psychiką.

Niniejsza strona, w miarę rozbudowy, ma coraz pełniej obrazować ciągle jeszcze istniejącą szansę wniesienia wkładu w nowe i interesujące spojrzenia na świat istot żywych. Czy i w jakim stopniu nam się to uda, zależeć będzie zarówno od osób już związanych z Fundacją, jak i tych, które za pośrednictwem tej strony zechcą przyczynić się do tego ambitnego i obciążonego pewnym ryzykiem przedsięwzięcia. Pamiętamy, że w naszym Kraju takie ujęcie zainicjował i propagował, a teraz mu patronuje, ten wybitny i wszechstronny Twórca, Patron Fundacji. Czujemy się jego dłużnikami z powodu zaszczepionej nam pasji oraz zarysowanej wizji. Jednak jako ludzie wolni oraz zobowiązani do twórczości i krytycyzmu, zamierzamy wnieść nasz własny wkład w powstawanie bioelektroniki, jej uprzystępnianie i zastanawianie się nad tym w jaki sposób pozwala ona zrozumieć nas samych oraz nasze miejsce we Wszechświecie.O stronie - autor