English version


   MAPA STRONY
Dobroczyńcy -> Zasady zamieszczania / Osoby prywatne -> Powyżej 1000zł - Od 100 do 1000zł - Poniżej 100zł / Osoby prawne / Inni

Lista łącznych darowizn przekazanych Fundacji w okresie 1993-2008 r. mieszczących się w zakresie powyżej 1000,00 zł


 • Casimir Bernard Współpracując z L. Roffey-Line przetłumaczył na język angielski "Postępy fizyki życia".Lane Roffey Chętnie służył i obiecał służyć pomocą w zakresie tłumaczenia na język angielski. Fundacji oraz Katedrze Biologii Teoretycznej przekazał kilka interesujących książek z zakresu zagadnień lokujących się "w pobliżu" bioelektroniki. Jako młody chłopak brał udział w bitwie pod Narvikiem, gdzie został ciężko ranny. Zmarł w 2007 r.

 • Joanna Kalisz-Półtorak Członek Zarządu w latach 1998-2002. Przekazuje Fundacji należące do niej prawa wydawnicze do publikacji przełożonych na język angielski przez C. D. Bernarda i L. E. Roffey-Line prac Profesora. Od początku działalności Wydawnictwa bezpłatnie zamieszcza w wydawanych książkach informacje o Fundacji.Lane Roffey
  Z wykształcenia jest filozofem przyrody (Wydział Filozofii KUL). W 1975 r. obroniła pracę magisterską "Ewolucja człowieka na podstawie najnowszych odkryć paleontologicznych". Promotorem tej pracy był ks. prof. Włodzimierz Sedlak. Od ukończenia studiów pomagała mu w jego pracy zawodowej (przepisywanie tekstów na maszynie, korekta, nanoszenie uwag, pomoc przy badaniach skał w Górach Świętokrzyskich, itp.) oraz pomoc codziennym życiu (sprzątanie, zakupy, załatwianie różnych spraw bieżących, towarzyszenie w wyjazdach naukowych i nie tylko. W ostatnich latach Jego życia, wraz z mężem Krzysztofem, świadczyli mu pomoc pielęgniarską.
  Od 1997 roku prowadzi założone przez siebie wydawnictwo "Continuo", którego głównym celem działalności jest wydawanie prac ks. prof. W. Sedlaka.

 • Leane Roffey Line, Ph.D. San Antonio, TX, (www.bioelektronika.com) (Była zdecydowana zwolenniczką wizji świata żywego, jaką zarysował ks. prof. W. Sedlak. Choć nigdy Profesora nie miała okazji osobiście spotkać, twierdziła, że wielokrotnie przeżywała stany silnej łączności duchowej z Nim.Lane Roffey Mieszkała w San Antonio, w stanie Texas. Jakkolwiek jej znajomość języka polskiego znajdowała się jeszcze - jak sama przyznawała - w bardzo wstępnej fazie, czytała wiele prac Profesora (stanowiących składowe zbiorów "Bioelektronika" i "Postępy fizyki życia") przełożonych na język angielski przez Kazimierza Bernarda i oraz dra Jarosława Kempczyńskiego.
  Poświęciła wiele czasu i pieniędzy na to, by opublikować w postaci oddzielnych zeszytów artykuły przetłumaczone na angielski. Zadeklarowała oddanie Fundacji wszelkich praw do tego, co z racji nakładu pracy i środków finansowych, należy do Niej. Zmarła w 2011 r.
oraz (w układzie alfabetycznym)

 • mgr Maria Grzesiakowska (Kamienica Dolna) - po 1111, 11 zł (w 2008 oraz w 2011 r.)
 • mgr Jerzy Miazgowicz (Monachium)1300, 00 zł
 • Peter Rehak (Sandomierz) 1300, 00 zł
 • Zbigniew Zalewski (Piekary Śląskie) 6010,00 zł

Uwaga:
1 - jeśli brakuje tytułu przed nazwiskiem, oznacza to, że nie został nam podany;
2 - uprzejmie prosimy o zgłaszanie na nasz adres pominięcia wpłaconej darowizny lub dostrzeżonej niezgodności przedstawionych tu danych ze stanem faktycznym.O stronie - autor