English version


   MAPA STRONY
Fundacja -> Statut / Organy - Rada Fundacji - Komisja Rewizyjna - Komisja Naukowa - Zarz康 / Dzia豉lno嗆

Adam Adamski dr ADAM ADAMSKI - Cz這nek Rady Fundacji *
Wydzia Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu 奸御kiego
Filia Cieszyn
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
Tel. 033. 854-61-00
e-mail: a_adamski@o2.pl

* Ta funkcja by豉 i jest sprawowana bez wynagrodzenia.

Informacje biograficzne
Data i miejsce urodzenia: 14.08.1949 w K皻ach, woj. ma這polskie
Stopnie naukowe: 1976 - magister, 1998 - doktor.

Problematyka badawcza:
Psychologia kwantowa - procesy bioelektroniczne zachodz帷e w uk豉dzie biologicznym cz這wieka, biokomunikacja, biokomputery, nanotechnologie, Homo electronicus.
Psychologia muzyki - wp造w muzyki, rytmiki, ta鎍a i zabawy na rozw鎩 osobowo軼i dziecka.
Psychologia zdrowia - zdrowie cz這wieka w 鈔odowisku informacyjnym XXI wieku.
Psychologia kliniczna - psychoterapia, fototerapia, muzykoterapia, bioenergoterapia, bioterapia.

Dorobek naukowy:
50 publikacji - odczyty, komunikaty, pozycje ksi捫kowe.

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE
1. Adamski A. Bioelektroniczny aspekt dzia豉nia mechanoreceptor闚. w: Perspektywy Bioelektroniki. (red). J. Zon, M. Wnuk. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin. 1984. s. 93-102.
2.Adamski A. Mo磧iwa rola piezoelektryczno軼i w procesie zap這dnienia kom鏎ki jajowej. W:. Bioelektronika. red. W. Sedlak, J. Zon, M. Wnuk Materia造 z VI Sympozjum, Katolicki Uniwersytet Lubelski 20-21- XI. 1987. Redakcja Wydawnictwa KUL. Lublin. 1990.
3. Adamski A. Bioelektroniczny aspekt psychologii. w: Rze嬌iarz 鈍iat豉.Wyd. PAX Warszawa-Radom 1991, z. 4, s. 83-95.
4. Adamski A, Moskwa W., Ertel D. Hipotezy o istocie 鈍iadomo軼i, a bioelektronika. Fundacja Bioelektroniki im. W. Sedlaka. Lublin. 1998. ss. 43.
5. Adamski A Melanina, enzymy, melatonina w zdrowiu i chorobie. Wyd. Magnum Rybnik-2005.
6. Adamski A. Komputer i Internet w badaniach psychologicznych. Praca zbiorowa pod red: Andrzeja Mitasa. Wydaw. Uniwersytet 奸御ki. Cieszyn. 2005. s. 84-90.
7. Adamski A. Komputer a nadpobudliwo嗆 psychoruchowa. Praca zbiorowa pod red: Andrzeja Mitasa. Wydaw. Uniwersytet 奸御ki. Cieszyn. 2005. s. 91-97.
8. Adamski A Uk豉d biologiczny jako urz康zenie elektroniczne w procesie poznawania 鈔odowiska i samego siebie. Praca zbiorowa pod red: Adama Adamskiego. Cz這wiek ? jego bioelektroniczna konstrukcja a percepcja muzyki. Wyd. Oficyna Wydawnicza Pro-Pak K皻y ? 2006. s 9-19.
9. Adamski A Zmys這wa i melatoninowa percepcja w uk豉dzie biologicznym cz這wieka. Praca zbiorowa pod red: Adama Adamskiego. Cz這wiek ? jego bioelektroniczna konstrukcja a percepcja muzyki Oficyna Wydawnicza Pro-Pak K皻y, 2006, s 20-31.
10. Adamski A Rola proces闚 bioelektronicznych w kszta速owaniu percepcji zmys這wej i funkcji psychicznych cz這wieka. Wyd. Uniwersytet 奸御ki. Katowice. 2006.
11. Adamski A Poj璚ie nadpobudliwo軼i w 鈍ietle psychologii kwantowej. Prace Komisji Naukowych PAN. z. 31, Katowice. 2007. s.71-73.
12. Adamski A. Psychologiczny wymiar czasu i przestrzeni w ontogenezie cz這wieka. Wyd. Compal. Bielsko-Bia豉. 2007. ss. 176.
13. Adamski A. Uk豉d biologiczny jako system elektroniczny i jego znaczenie w procesach 篡ciowych. Univerzita Palackeho v Olomouci. Pedagogicka Fakulta Mezinarodni Vedecka Konferencje. Soucasne integrujici pristupy k pojeti 熞oveka. Ve dnech 19-20 熰rvna 2007 v Olomouci. Wyd. Univerzita Palackeho v Olomouci Olomouc-2008. s. 216-220.
14. Adamski A Percepcja muzyki, jej wymiar w sztuce i psychologii kwantowej. Wyd. Compal. Bielsko-Bia豉. 2008.
15. Adamski A. The notion of winter depression in the light of quantum psychology Mi璠zynarodowa Konferencja Naukowa ? Presov 27-28 listopad 2008. Pre雊vsk univerzita v Pre雊ve Fakulta humanitnch apr甏odnch bied Katedra fyziky. Presov. 2009, s. 4-10.
16. Adamski A. Rola ta鎍a i rytmiki dla uk豉du biologicznego cz這wieka w 鈍ietle nowego paradygmaty psychologicznego. w: Sztuka bycia uczniem i nauczycielem. Praca zbiorowa pod red. Wies豉wy Korzeniowskiej, Andrzeja Murzyna i Urszuli Szu軼ik. Wyd. Impuls. Krak闚 2009. s. 237-247.
17. Adamski A. Ruch, zabawa, muzyka jako czynnik aktywizuj帷y osobowo嗆 dziecka w: Dziecko w 鈍iecie zabawy. Pod red. B. Dymarowej. Wyd. Impuls. Krak闚. 2009, s. 255-264.
18. Adamski A. Wp造w ruchu, 鈍iat豉 i d德i瘯u na rozw鎩 osobowo軼i cz這wieka. Praca zbiorowa pod red: D. Kad逝biec i A. Adamski w: Muzyka, 鈍iat這, ruch w rozwoju osobowo軼i cz這wieka. Wyd. Compal. Bielsko- Bia豉 2009. s.165-181.
19. Adamski A. D德i瘯 i jego rola w terapii. Praca zbiorowa pod red: D. Kad逝biec i A. Adamski w: Muzyka, 鈍iat這, ruch w rozwoju osobowo軼i cz這wieka. Wyd. Compal. Bielsko- Bia豉 2009r. s. 182-189.
20. Adamski A. The role of music and the art therapy in dyslexia, hyperactivity and anorexia. Praca zbiorowa pod red: D. Kad逝biec i A. Adamski w: Muzyka, 鈍iat這, ruch w rozwoju osobowo軼i cz這wieka. Wyd. Compal. Bielsko-Bia豉 2009. s. 227-240.
21. Adamski A. Biocomputer support in education and medicine. w: Theoretical and practical aspects of distance learning. Collection of Scholarly Papers. Scientific Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska. Visegrad Fund. Cieszyn 2009, s. 287-296.
22. Adamski A. Biokomputerowe zarzadzanie informacj w uk豉dzie biologicznym cz這wieka. Akademia G鏎niczo-Hutnicza. Krak闚. 2010.


O stronie - autor