English version


   MAPA STRONY
Aktualności -> Nasuwające się pytania / Projekty do zrealiz. -> Założenia i zasady / Publik. w Internecie / Bibliogr. bioel. / Spotkania nauk. / Nagr. im. W. Sedlaka / Stypendia / Inne

Bibliografia bioelektroniki

Cel projektu:
dostarczanie zainteresowanym badaczom oraz osobom zainteresowanym opisów bibliograficznych dokumentów z zakresu bioelektroniki.

Sposób realizacji:
To zadanie może być urzeczywistniania na wiele sposobów. Przede wszystkim pod uwagę należy wziąć sposób prezentacji udostępnianych danych oraz zakres.
Jeśli chodzi o sposób prezentacji, to koncepcyjnie najprostszy (ale w realizacji dość skomplikowany) polegałby na przygotowywaniu zestawień opisów dokumentów opublikowanych wcześniej i ostatnio w wybranych kategoriach badań, jak np. własności i rola: piezoelektryczności biostruktur i biomateriałów, zastosowania pojęć i metod fizyki kwantowej do opisu i wyjaśniania procesów życia/świadomości.
Przykład:

Drugi sposób polegałby na wykorzystaniu specjalnego programu do prezentacji bibliografii w sieci. Pozwalaliby on na prowadzenie jednej tylko listy opisów dokumentów, ale każdy z nich byłby opatrzony wykazem haseł, odnoszących się do zawartości poszczególnych dokumentów. Dysponując takim programem, dawalibyśmy szansę każdemu użytkownikowi przeszukiwania bazy według zadanych przez niego kryteriów (i oczywiście przez nas wcześniej uwzględnionymi podczas "napełniania bazy" opisami dokumentów).
Przykład:

Komentarz: Jest to chyba najtrudniejsza do zrealizowania w obecnych warunkach część naszych projektów internetowych. Wymaga ona bowiem niemałego rozeznania problematyki, w miarę swobodnego dostępu do tzw. bieżących bibliografii prac naukowych, dysponowania odpowiednim oprogramowaniem a także systematyczności utrzymanej na przyzwoitym poziomie. Wszystko to naraz wymaga poważnego wsparcia finansowego. Z mojego wstępnego rozeznania wynika, że samo wykorzystanie programu do sieciowej obsługi bibliografii <http://www.biblioserver.com/jozon> może kosztować 480 euro rocznie. Jest tylko koszt "mechaniki", do czego muszą dojść jeszcze wydatki na znajdywanie danych, ich wstępne przygotowania do udostępnienia w sieci, itp.). Jeśli odpowiednie wsparcie nie pojawi się, trzeba będzie w najbliższym czasie zadowalać się namiastką tego, co powinno dużo lepiej wyglądać i w znacznie większym stopniu zaspokajać potrzeby zainteresowanych osób/instytucji. Będą to prawdopodobnie statyczne zestawienia danych bibliograficznych na określone tematy. Być może ze względu na ograniczenie dostępnych środków przygotowanie bibliografii należałoby rozpocząć od publikacji w języku polskim.

(jz)O stronie - autor