English version


   MAPA STRONY
Aktualności -> Nasuwające się pytania -> faq1 / faq2 / faq3 / faq4 / faq5 / faq6 / faq7

Dlaczego niektóre katalogi czy podkatalogi są "ślepe" - nie zawierają żadnych danych? A ogólniej to ujmując: dlaczego brakuje na stronie bardzo wielu danych i materiałów, których znalezienie tutaj należałoby oczekiwać?

Nie tylko ja jestem tego w pełni świadomy. Opinię taką z cała pewnością podziela każdy członek organów FB. Pozostaje w części wytłumaczyć się, a w części złożyć warunkową obietnicę. Z powodu bardzo skromnych środków, jakimi dysponujemy, rozpoczęcie tworzenia strony jest przedsięwzięciem ryzykownym. Możemy bowiem stanąć przed dylematem: albo na tym etapie zaprzestać rozbudowę strony z braku na ten cel dostatecznych środków, albo prowadzić jej rozbudowę do wyczerpania środków FB i w ten sposób doprowadzić do jej likwidacji. Oczywiście, ktoś może zapytać dlaczego nie można robić tego dla FB za darmo. Odpowiadam pytaniem: jak długo tak można? Nie oznacza to jednak, że nie przyjmiemy od innych osób deklaracji bezpłatnego wykonywania określonych prac na rzecz FB. Zapraszam, ale jednocześnie zastrzegam, że nie wszystkie deklaracje lub wykonane prace będą przez nas zaakceptowane.
O stronie - autor