English version


   MAPA STRONY
Aktualności -> Nasuwające się pytania -> faq1 / faq2 / faq3 / faq4 / faq5 / faq6 / faq7

W podkatalogu W. Sedlak - Publikacje pojawia się termin "dysertacja?" Cóż to takiego?

Jest to jeden z rodzajów publikacji na jakiś temat. Spośród innych opracowań wyróżnia się on tym, że jej celem jest wykazanie przez autora, iż spełnił jeden z istotnych warunków uzyskania jakiegoś stopnia kwalifikacji zawodowych czy tytułu. Do tej grupy należą przede wszystkim rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Prócz tego, że są one dość rozbudowane i maja zazwyczaj bardzo zawężony zakres problemowy, są one przynajmniej przyzwoicie przygotowane pod względem warsztatowym. Przy ich ocenie zwraca się bowiem uwagę na umiejętność zdobywania wiedzy przez autora, operowania nią, jej przetwarzania, i co najważniejsze; oczekuje się, że taka praca wnosi twórczy wkład (lub przynajmniej \uporządkuje stanu wiedzy czy dyskusji) w określoną dziedzinę. Na naszej stronie termin "dysertacja" używany będzie w szerszym znaczeniu: do prac tego typu zaliczać będziemy tutaj także prace dyplomowe i magisterskie.O stronie - autor