English version


   MAPA STRONY
Aktualności -> Nasuwające się pytania -> faq1 / faq2 / faq3 / faq4 / faq5 / faq6 / faq7

Czy bioelektronika należy do nauki czy też do para- albo nawet pseudonauki? Widać, że z Fundacją jest związany Z. Zalewski, prowadzący działalność paramedyczną (uzdrawiacz), a skupiające zwolenników diety daleko odbiegającej od zasad zdrowej dietetyki Stowarzyszenie "Optymalni" - za patrona także obrało sobie prof. W. Sedlaka.

Te dwie sprawy maja różną naturę. Zalewski jest członkiem Rady Fundacji, spełnił bowiem finansowe warunki i wyraził chęć bycia członkiem tego organu. Swoja działalność prowadzi on na własną odpowiedzialność i ryzyko. Zanim jednak uzyskał wspomniany status i dokonał jakichkolwiek wpłat na nasze konto, złożył pisemną deklarację, że będzie przestrzegał zasad zawartych w Statucie. Wyraźnie tam określono, co wchodzi w zakres bioelektroniki. To, że w jego publikacjach pojawiają się relacje o naszej Fundacji, o organizowanych przez nas spotkaniach naukowych, jest wyłącznie jego nieuzgadnianą z nami inicjatywą. W podobnym stopniu możemy czuć się odpowiedzialni i wdzięczni za tę formę powiązania jego działalności z FB, jak najwyższe władze Kościoła Katolickiego za wielokrotne (jak opisuje to ten autor) jego interwencje bioenergetyczne, rzekomo poprawiające stan zdrowia Ojca Świętego.

Stowarzyszenie "Optymalnych" nie jest w żaden sposób powiązane z Fundacją. To, że jakieś stowarzyszenia, organizacje, instytucje "przybierają sobie" za patronów określone osoby zależy głównie od nich, choć prawdopodobnie nie wyłącznie od nich. Jeśli o nas chodzi, mamy akceptację samego Profesora w postaci jego podpisu pod aktem założycielskim. Co tu jest jednak najważniejsze, o profilu naukowym Fundacji świadczy jakość składu jej Rady Naukowej.O stronie - autor