English version


   MAPA STRONY
Aktualności -> Nasuwające się pytania -> faq1 / faq2 / faq3 / faq4 / faq5 / faq6 / faq7

Czy książki ks. prof. Sedlaka dotyczące proponowanych przez niego: bioelektroniki, elektromagnetycznej teorii życia czy też bioplazmy można zrozumieć bez uprzedniego przygotowania w dziedzinie fizyki?

Nie, nie można. Ale też nie ma żadnej gwarancji, że jak się takie przygotowanie uzyska, bardzo wiele jeszcze pozostanie niemożliwe do zrozumienia. I stanie się tak nie z winy przygotowującego się: Sedlak nie był standartowym badaczem, którego można stawiać za wzór w dziedzinie nauki. To wizjoner - z wszelkimi wadami i zaletami tego statusu.
O stronie - autor