English version


   MAPA STRONY
Fundacja -> Statut / Organy - Rada Fundacji - Komisja Rewizyjna - Rada Naukowa - Zarząd / Działalność

Komisja rewizyjna

Przewodniczący: Bogusław Sikorski
Wiceprzewodniczący: Ryszard Schaeffer
Członek komisji: dr hab. Jerzy Lechowski

Skład od: 18 maja 2013 r.O stronie - autor