English version


   MAPA STRONY


KORESPONDENCJA DANE REJESTROWE
Poczta elektroniczna (e-mail)
zon@fbs.org.pl Nr w KRS 0000112801
Adres pocztowy
ul. Stokrotki 3/4,
20-539 Lublin
Nr NIP 712-21-82-891
Nr telefonu
+48.0506 934 935 Nr REGON 430303638
KONTO BANKOWE
Nazwa banku Numer konta
BANK PEKAO SA, III O. w Lublinie 45 1240 2382 1111 0000 3895 0447


Uprzejmie informujemy, że Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego. Gdyby nastąpiła zmiana tej sytuacji - poinformujemy w tym miejscu.

6 marca 2013 r.
J. ZonO stronie - autor