English version


   MAPA STRONY
Mała monografia bioelektroniki. Bioelektronika dla wszystkich - wydana w 2000 roku, stron 224, wstęp Andrzej Szelmanowski, składa się z pięciu działów (cena 15 zł + koszty wysyłki).

"Celem 'monografii' jest wykazanie, że problem bioelektroniki może i musi mieć swe miejsce w naukach o życiu, że nadszedł czas modernizacji biologii i to pod naciskiem nowych faktów. Jest to jedyna presja dopuszczalna i miarodajna w naukach przyrodniczych. Bioelektronika jest na razie jedyną próbą modernizacji pojęć biologicznych. Jeśli więc nawet odznaczałaby się wieloma niedoskonałościami, nie ma rywali, poza biochemią. Biochemia i bioelektronika nie rywalizują ze sobą. Uzupełniają się one w badaniu życia, ukazują niejako dwie strony tej samej rzeczywistości ożywionej materii. Strona chemiczna i elektroniczna pracują zgodnie w ustrukturyzowanej biologicznej masie związków organicznych. W potocznym języku te dwa oblicza funkcjonalne określamy terminem życia".

Ks. Włodzimierz Sedlak

"Niniejsza książka jest zbiorem wybranych referatów, wygłaszanych przez Profesora w latach 1977-88, dotyczących stanu bioelektroniki, wniosków z niej płynących oraz obaw Autora wynikających z niedostatecznego rozwinięcia tego kierunku badań. (...) Jest ona skierowana do wszystkich, których interesuje istota życia i świadomości oraz potencjalne mechanizmy rządzące nimi na poziomie kwantowym: do biologów i lekarzy, do niebiologów - fizyków, inżynierów i innych. W książce pojawiają się też wątki humanistyczne i filozoficzne".

Andrzej Szelmanowski

Spis treści:


Wstęp
Okoliczności, cel, przeznaczenie


I. Potrzeba bioelektroniki w biologii
1. Nowe fakty i dawny model biologii
2.Elektryczne własności biomasy i zaktualizowany model organizmu
3.ABC bioelektroniki
4.Doświadczalnictwo i synteza w nauce
5.Weryfikowalność tez bioelektroniki
6.Punkty wyjścia bioelektroniki

II. Fizyka, elektronika, biofizyka w świetle bioelektroniki
1. Możliwości biofizyki w świetle elektrycznej charakterystyki biomasy
2. Elektryczna charakterystyka masy biologicznej i wystarczalność chemicznego schematu w biologii
3.Perspektywy biofizyki w świetle elektrycznych własności masy biologicznej
4.Elektroniczne cechy masy biologicznej jako podstawa interakcji organizmu z polami elektromagnetycznymi
5.Wpływ pól elektromagnetycznych niskiej częstotliwości na organizm w świetle elektronicznych własności biomasy

III. Bioelektronika a medycyna
1. Nowe fakty w świetle dawnej biologii
2.Organizm jako chemiczno-elektroniczna jedność funkcjonalna i jego świadomość
3.Czy nie byłoby dobrze stworzyć medycynę teoretyczną?
4. Współczesna biologia i humanistyczna szansa medycyny
5. Bioelektroniczna aktualizacja biologii i medycyna
6.Konieczność i możliwość badań nad biologicznymi podstawami akupunktury

IV. Bioelektroniczne aspekty ochrony środowiska
1. Normy niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego w świetle bioelektronicznych ujęć organizmu
2.Człowiek i jego biologiczna konstrukcja
3.Organizm człowieka i pola elektromagnetyczne
4. Stresujący czynnik elektromagnetycznego środowiska urbanistycznego
5.Wpływ degradacji elektromagnetycznego środowiska geofizycznego na organizm ludzki

V. Filozoficzno-humanistyczne akcenty w bioelektronice
1. Istota problemu i przegrana
2.Biologiczne i filozoficzne spojrzenie na bioelektronikę
3.Kryzys racjonalności w biologii i jego przyczyny
4. Możliwości kwantowej ewolucji mowy
5.Homo electronicus
6.Praca człowieka - konflikt z przyrodą

Zakończenie
Bibliografia
O stronie - autor