English version


   MAPA STRONY
Fundacja -> Statut / Organy - Rada Fundacji - Komisja Rewizyjna - Komisja Naukowa - Zarząd / Działalność

Marcin Molski dr. hab. MARCIN MOLSKI - Wiceprzewodniczący Rady Naukowej *
Zakład Chemii Teoretycznej, Wydział Chemii
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
tel: (61) 8291-492
e-mail: marcin@rovib.amu.edu.pl
* Ta funkcja była i jest sprawowana bez wynagrodzenia.
Informacje biograficzne:
Data i miejsce urodzenia: 1 grudnia 1957 roku w Poznaniu.
Stanowisko i miejsce pracy: profesor w Zakładzie Chemii Teoretycznej UAM
Stopnie naukowe: 1983 - mgr, 1992 - dr (chemia), 1997 - dr (fizyka), 2002 habilitacja.

Problematyka badawcza:
Teoretyczne badanie molekularnych układów rowibracyjnych z zastosowaniem w wysokorozdzielczej spektroskopii w podczerwieni i mikrofalach; fizyka cząstek elementarnych z uwzględnieniem modeli rozciągłych i kwantowych stanów przestrzenno-podobnych (tachionowych); holistyczne i koherentne modele rozwoju biologicznego z uwzględnieniem charakterystyki fraktalnej.

Dorobek naukowy:
60 publikacji, 42 wykłady, odczyty i komunikaty na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Członkostwo towarzystw naukowych i pełnione funkcje:
opiekun naukowy Naukowego Koła Chemików na Wydziale Chemii UAM (od roku 1996)
członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
członek Rady Naukowej Fundacji Bioelektroniki im. Włodzimierza Sedlaka.


Lista publikacji z zakresu biologii teoretycznej:
1. P. Waliszewski, M. Molski, J. Konarski "On the holistic approach in cellular and cancer biology: non-linearity, complexity and quasi-determinizm of the dynamical cellular network" Journal of Surgical Oncology 68 (1998) 70-78.
2. P. Waliszewski, M. Molski, J. Konarski "Self-similarity, collectivity, and evolution of fractal dynamics during retinoid-induced differentiation of cancer cell population" Fractals 7 (1999) 139.
3. P. Waliszewski, J. Konarski, M. Molski "On the modification of fractal self-space during cell differentiation or tumor progression" Fractals 8 (2000) 195.
4. P. Waliszewski, J. Konarski, M. Molski "On the modification of fractal self-space during cell differentiation or tumor progression" Fractals 8 (2000) 195.
5. M. Molski, J. Konarski "Coherent States of Gompertzian Growth" Physical Review E 68 (2003) O21916(1-7).

Lista odczytów z zakresu biologii teoretycznej:
1. "Tachionowa teoria światła" Katedra Biologii Teoretycznej KUL, 1996.
2. "Czy podstawy fizyczne bioelektroniki są kompletne?" Katedra Biologii Teoretycznej KUL, 1998.
3. "Czy można załamać światło w krysztale czasu? Refleksje na temat inspirującej roli prac Ks. Prof. W. Sedlaka" Civitas Christiana, Lublin 2001.
4. "Kwantowy wstrząs światopoglądowy. Testowanie teorii kwantów" Konferencja: Filozof wobec przyrody, KUL 2003.
5. "Biokoherencja, Minikonferencja: Sedlak-Przyroda-Bioelektronika", Lublin, Civitas Christiana 2003.

O stronie - autor