English version


   MAPA STRONY
Aktualności -> Projekty do zrealiz. -> Założenia i zasady / Publik. w Internecie / Bibliogr. bioel. / Spotkania nauk. / Nagr. im. W. Sedlaka / Stypendia / Inne


PRZYKŁAD BIBLIOGRAFICZNEJ BAZY DANYCH BIOELEKTRONIKI POSORTOWANYCH WEDŁUG USTALONYCH HASEŁ

Piezoelektryczność
 1. Ando, I., Fukada, E., Glimucker, M. J. Piezoelectricity of chitin in lobster shell and apodeme. Biorheology. 1977: 14: 175-179.
 2. Bulanda, W. Właściwości piezoelektryczne tkanek. Zagadnienia Biofiz. Współcz. 1986: 11: 27-72.
 3. Fukada, E. Electro-biorheology. Biorheology. 1984: 21: 75-84.
 4. Fukada, E. Piezoelectricity of natural biomaterials . Ferroelectrics. 1984: 60: 285-296.
 5. Marino, A. A., Becker, R. O. Piezoelectric effect and growth control in bone. Nature. 1970: 228:473-474.
 6. Marino, A. A., Gross, B. D. Piezoelectricity in cementum, dentine and bone. Archs. Oral Biol. 1989: 34(7):507-509.


Zjawiska/procesy kwantowe - życie i świadomość

 1. Eccles, J. C. Do mental events neural events analogously to the probability fields of quantum mechanics? Proc. R. Soc. Lond. 1986: 277: 411-428.
 2. Freundlich, Y. Mind, matter, and physics. Found. Phys. 1972: 2(2/3): 129-148.
 3. Green, H. S., Triffet, T. Quantum mechanics and the brain. International Journal of Quantum Chemistry. 1975:2: 289-296.
 4. Urbański, M. Kwantowa teoria struktur makroskopowych (układy żywe) ss. 65-73, w: Sedlak, W., Zon, J., Wnuk M. Bioelektronika. Materiały VI Sympozjum. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1990.
 5. Wilson, D. L. Quantum theory of consciousness. Behavioral and Brain Sciences. 1993 Sep: 16(3): 615-616.
 6. Woolf, N. J., .Hameroff, S. R. A quantum approach to visual consciousness. Trends in Cognitive Sciences. 2001: 5(11): 472-478.

O stronie - autor