English version


   MAPA STRONY
Aktualności -> Projekty do zrealiz. -> Założenia i zasady / Publik. w Internecie / Bibliogr. bioel. / Spotkania nauk. / Nagr. im. W. Sedlaka / Stypendia / Inne


Przykład bibliograficznej dynamicznej bazy danych bioelektroniki. Notki bibliograficzne pojawiają się po włączeniu przeszukiwania bazy według zadanych haseł (Tutaj są nimi: bone (kość), brain (mózg), consciousness (świadomość), neuron, piezoelectricity (piezoelektryczność), quantum mechanics (mechanika kwantowa)

Bone
 1. Marino, A. A., Becker, R. O. Piezoelectric effect and growth control in bone. Nature. 1970: 228: 473-474.
 2. Marino, A. A., Gross, B. D. Piezoelectricity in cementum, dentine and bone. Archs. Oral Biol. 1989: 34(7): 507-509.
Brain
 1. Green, H. S., Triffet, T. Quantum mechanics and the brain. International Journal of Quantum Chemistry. 1975: 2: 289-296.
 2. Woolf, N. J., Hameroff, S. R. A quantum approach to visual consciousness. Trends in Cognitive Sciences. 2001: 5(11): 472-478.
Consciousness
 1. Wilson, David L. Quantum theory of consciousness. Behavioral and Brain Sciences. 1993: 16(3): 615-616,
 2. Woolf, N. J. and Hameroff, S. R. A quantum approach to visual consciousness. Trends in Cognitive Sciences. 2001: 5(11): 472-478.
Neuron
 1. Eccles, J. C. Do mental events neural events analogously to the probability fields of quantum mechanics? Proc. R. Soc. Lond. 1986: 277: 411-428.
 2. Green, H. S., Triffet, T. Quantum mechanics and the brain. International Journal of Quantum Chemistry. 1975, 2: 289-296.
 3. Wilson, D. L. Quantum theory of consciousness. Behavioral and Brain Sciences. 1993 Sep: 16(3): 615-616.
Piezoelectricity
 1. Ando, I.: Fukada, E., Glimucker, M. J. Piezoelectricity of chitin in lobster shell and apodeme. Biorheology. 1977: 14: 175-179.
 2. Bulanda, W. Właściwości piezoelektryczne tkanek. Zagadnienia Biofiz. Współcz. 1986: 11: 27-72.
 3. Fukada, E. Piezoelectricity of natural bimaterials . Ferroelectrics. 1984: 60: 285-296.
 4. Marino, A. A., Becker, R. O. Piezoelectric effect and growth control in bone. Nature. 1970: 228: 473-474.
 5. Marino, A. A., Gross, B. D. Piezoelectricity in cementum, dentine and bone. Archs. Oral Biol. 1989: 34(7): 507-509.
Quantum mechanics
 1. Eccles, J. C. Do mental events neural events analogously to the probability fields of quantum mechanics? Proc. R. Soc. Lond. 1986: 277:411-428.
 2. Green, H. S. and Triffet, T. Quantum mechanics and the brain. International Journal of Quantum Chemistry. 1975: 2: 289-296.
 3. Urbański, M. Kwantowa teoria struktur makroskopowych (układy żywe) ss. 65-73, w: Sedlak, W., Zon, J., Wnuk M. Bioelektronika. Materiały VI Sympozjum. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 1990.
 4. Wilson, D. L. Quantum theory of consciousness. Behavioral and Brain Sciences. 1993 Sep: 16(3): 615-616.
 5. Woolf, N. J., Hameroff, S. R. A quantum approach to visual consciousness. Trends in Cognitive Sciences. 2001: 5(11): 472-478.

O stronie - autor