English version


   MAPA STRONY
Fundacja -> Statut / Organy - Rada Fundacji - Komisja Rewizyjna - Rada Naukowa - Zarz±d / Działalno¶ć

Rada naukowa

Zadania

Przewodnicz±cy: dr hab. Józef Zon
Wiceprzewodnicz±cy: dr hab. Marcin Molski
Sekretarz: dr hab. Marian Wnuk

Członkowie: dr Marian D±bek, prof. dr hab. Wiesław Gruszecki (Lublin), prof. dr hab. Jerzy Lechowski (Warszawa), dr hab. Bogusław Lipiński (Boston, USA), prof. dr hab. Janusz Sławiński (Poznań), dr hab. inż. Michał Urbański.

Stan w dniu 29 maja 2010 r.O stronie - autor