English version


   MAPA STRONY
Minikonferencja "Nurty i meandry Sedlakowskiej bioelektroniki" Program, miejsce, data, organizatorzy GIF

Udostępnione materiały:
  • Biolektronika W. Sedlaka - koncepcja ci±gle żywa - prof. dr hab. Janusz Sławiński (Poznań) - Streszczenie PDF , Artykuł PDF
  • Ruch, ¶wiatło i dĽwięk w rozwoju i integracji osobowo¶ci człowieka - dr Adam Adamski (Bielsko Biała) Streszczenie PDF
  • Biolektroniczne mechanizmy oddziaływania niektórych czynników fizycznych otoczenia na procesy życiowe na poziomie komórkowym i subkomórkowym - mgr Andrzej Czyżewski (Biała Podlaska) Streszczenie.PDF , Prezentacja PDF (0.5 MB)
  • NanoBioElektronika - mgr Marcin Kożuch (Lublin) Streszczenie PDF , Prezentacja PDF (0.3 MB)
  • O hipotezie bioplazmy: w konwencji metafory potamologicznej - dr hab. Józef Zon (Lublin) Streszczenie.pdf , Prezentacja PDF (4.8 MB)


  • O stronie - autor