English version


   MAPA STRONY
Teologia Światła, czyli sięganie Nieskończoności wydana w 1997 roku, 172 strony, wstęp Joanna Kalisz-Półtorak (cena 15 zł + koszty wysyłki).

"Teologia Światła, czyli sięganie Nieskończoności" - jest ostatnią książką, którą ks. prof. Włodzimierz Sedlak przygotował do druku. Uwieńczeniu realizacji planów wydawniczych przeszkodziła choroba i śmierć Autora. W tej książce Autor prowadzi Czytelnika w kierunku Światła przy pomocy bioelektroniki i wiary w Nieskończonego Boga. Wnioski są zaskakujące: bioteologia, nieśmiertelność duszy jest absolutnym pewnikiem i jest wynikiem elektromagnetycznej natury życia, a śmierć to wrota będące wstępem do wielkiej ery nieśmiertelności. Teologia Światła, czyli sięganie Nieskończoności" to próba bioelektronicznego wyjaśnienia śmierci, nieśmiertelności, duszy człowieka, łaski Boskiej, zmartwychwstania. To również zapis naukowych zmagań i odkryć Autora.

Dziękuję Ci, żeś mnie rzucił w stronę, gdzie nikt nie chodzi - na podbój życia. To światło. Żywe światło. Żeś to ostawił przy rozpalaniu dnia biosfery. Jakie to jest cudowne... Nie ma okrzyków. Jakie to bajeczne... Życie elektromagnetyczne. To samo, co światło biosfery promieniujące wiecznie. Co najwyżej, ulega przemianie energii. I o to tutaj chodzi, energia nie ginie przecież. Energia wszelka jest wiecznie żywa.

Mój program naukowy streszcza się w krótkim aforyzmie - Życie, czym jesteś?. Aby tak dalece sięgać w naturę życia, muszę się wstępnie wyzwolić z akademizmu pojmowania przedmiotu biologii. Muszę być na własnych obrotach intelektualnych. Inaczej do niczego nie dojdę. Nowa wizja życia jest specyficznym stanem w biologii. Znowu rozwój tradycyjnej biologii jest mi utrudnieniem w balaście informacyjnym, jakby wszystko było wykończone, poukładane - z wyjątkiem natury. Biologia jest 'pełna' poznania, ale jedynie na peryferiach i tylko wtedy, gdy rozpatruje zagadnienie, czym jest życie w ogóle, nie zaś w istocie swej natury. Na czym polega istota natury życia - pytanie pozostające bez odpowiedzi.

Ks. Włodzimierz Sedlak

Spis treści:

Wybacz mi, Profesorze Sięganie po Nieskończoność

1. Stary człowiek
2. Kontrowersje i dalej
3. Czy nie za wiele?
4. Życie jest sprawą kosmiczną
5. Prawdopodobieństwo pewników
6. Powstają nowe paradygmaty
7. Jak doszedłem do światła życia?
8. Propagacja życia jako światła
9. O co więc chodzi?
10. Dokąd doszliśmy w poznaniu natury życia?
11. Biologiczna pustynia
12. Ruszyło się nowe
13. Medyczne możliwości bioelektroniki
14. Antropologia światła
15. Metafizyka z zerami
16. Kult słoneczny
17. Rzeźbiarz światła
18. Nowoczesne laboratorium Kosmosu
19. Król Wszechświatła Kosmosu
20. Błogosław materii
21. Koniec czy początek?
22. Zawody ze śmiercią?
23. Rysuje się teologia materii
24. Bioteologia
25. Bóg i człowiek na tle Kosmosu
26. Stary Orzeł


Zakończenie
Słownik pomocniczy
Recenzje wydawnicze
O stronie - autor