English version


   MAPA STRONY
Aktualności -> Nasuwające się pytania / Projekty do zrealiz. -> Założenia i zasady / Publik. w Internecie / Bibliogr. bioel. / Spotkania nauk. / Nagr. im. W. Sedlaka / Stypendia / Inne

Projekt Skrócona nazwa Bliższa charakterystyka Szacowany koszt i czas potrzebny na wykonanie projektu
Stworzenie angielskojęzycznego odpowiednika (podstawowej struktury i zawartości) polskojęzycznej wersji internetowej strony Fundacji FB-ang I. Struktura; II. Zawartość: 1. Wstęp (misja), 2) Biografia W. oraz wykaz publikacji Sedlaka, 3) Informacja o dostępnych w j. angielskim publikacjach Sedlaka, 4) Informacja o dobroczyńcach, 5) Teksty dotyczące bioelektroniki, 6) Statut Fundacji, 6) Informacja o składzie organów Fundacji, 6) Nasuwające się pytania (FAQ) oraz inne zadania polegające na: a) angielskojęzycznym odwzorowywaniu zawartości polskiej strony b) informowaniu tych, którzy nie znają związanej z Sedlakiem i proponowaną przez niego wersja bioelektroniki specyfiki sytuacji. Najważniejsze prace można rozpocząć po uzyskaniu co najmniej 1 000 zł. Najszybciej zastaną wykonane te zadania, które pozwolą poinformować o W. Sedlaku, o celu Fundacji i jej strukturze oraz o jej dobroczyńcach; 1 miesiąc
Wykonanie dostępnej przez Internet wersji Materiałów I Konferencji nt Bioplazmy (1973) Bioplazma I Patrz: Strony tytułowe Kosz zostanie podany później; 2 miesiące
Wykonanie dostępnej przez Internet wersji Materiałów II Konferencji nt Bioplazmy (1973) Bioplazma II Patrz: Strony tytułowe Koszt zostanie podany później; 2  miesiące
Wykonanie dostępnej przez Internet wersji Materiałów I Sympozjum Bioelektroniki (1975) Bioel I Patrz: Strony tytułowe Koszt zostanie podany później; 2 miesiące
Wykonanie dostępnej przez Internet wersji pracy zbiorowej "Perspektywy bioelektroniki" Perspektywy Patrz: Strony tytułowe Kosz zostanie podany później; 1 miesiąc
Wykonanie dostępnej przez Internet wersji Materiałów VI Sympozjum bioelektroniki (1987) Bioel VI Patrz: Strony tytułowe Kosz zostanie podany później; 2 miesiące
Wykonanie dostępnej wyłącznie przez Internet publikacji Materiałów VII Sympozjum bioelektroniki (1994) Bioel VII Bliższe dane zostaną podane później Kosz zostanie podany później; 2 miesiące
Wykonanie dostępnej wyłącznie przez Internet wersji Materiałów minikonferencji "Ks. Włodzimierz Sedlak- Inspiracje i refleksje" (2001) SedlakFB -2001 Bliższe dane zostaną podane później Kosz zostanie podany później; 1 miesiąc
Wykonanie dostępnej wyłącznie przez Internet publikacji materiałów minikonferencji "Sedlak-Przyroda-Bioelektronika" (2003) SedlakFB -2003 Bliższe dane zostaną podane później Kosz zostanie podany później; 1 miesiąc
Opublikowanie wyłącznie stronie Fundacji opracowania: I. Lipiec, J. Zon "Bioelektronika owadów" Owady Jest to poszerzona i uaktualniona postać pracy magisterskiej napisanej przez I. Lipiec (promotor: J. Zon) Ok. 1000, 00 zł1 miesiąc
Zamieszczenie na angielskojęzycznej części strony Fundacji tłumaczenia artykułów stanowiących zbiór W. Sedlaka "Postępy fizyki życia" Advances Kosz zostanie podany później; 2 miesiące
Zredagowanie i zamieszczanie na angielskojęzycznej części strony Fundacji dokonanego już tłumaczenia artykułów wchodzących w skład zbioru prac W. Sedlaka "Bioelektronika. 1967-1977" Sedlak-Bcs Model układu emitującego..., 1967
Magnetohydrodynamika biologiczna...,
1971 Wprowadzenie w fotodynamikę..., 1971, 1974
Wprowadzenie do bioakustyki..., 1976
Skwantowany człowiek.. 1984
Who was Włodzimierz Sedlak
Człowiek w kwantowej skrzyni życia, 1980
Analiza elementarnego układu bioelektronicznego, 1980
Piezoelektryczność związków biologicznych i kwantowo-akustyczne podstawy informacji biologicznej, 1977
Wprowadzenie w bioakustykę kwantową, 1976
1 artykuł na tydzień, ok. 150 zł/artykułO stronie - autor