English version


   MAPA STRONY
Fundacja -> Statut / Organy - Rada Fundacji - Komisja Rewizyjna - Komisja Naukowa - Zarz康 / Dzia豉lno嗆

Marian Wnuk dr hab. MARIAN WNUK - Cz這nek Rady Fundacji, Sekretarz Zarz康u *
Katedra Filozofii Biologii
Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych
Wydzia Filozofii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Al. Rac豉wickie 14, 20-950 Lublin
tel: (81) 4454-217
e-mail: mjwnuk@kul.pl
* Wszystkie te funkcje by造 i s sprawowane bez wynagrodzenia.

Informacje biograficzne:
Data i miejsce urodzenia: 11 grudnia 1948 roku w Kra郾iku.
Stanowisko i miejsce pracy: prof. nadzw. KUL
Studia: 1967-1972 mgr chemii, 1975-1979 filozofia (absolutorium)
Stopnie naukowe (na Wydz. Filozofii KUL): 1984 - doktorat, 1997- habilitacja.

Problematyka badawcza (dotycz帷a bioelektroniki i dziedzin z ni zwi您anych):
a) koncepcja elektromagnetycznej natury 篡cia,
b) biosystemogeneza,
c) bioelektroniczne aspekty abiogenezy i ewolucji


Dorobek naukowy:
2 ksi捫ki, 80 publikacji

Cz這nkostwo towarzystw naukowych i pe軟ione funkcje (aktualnie):
cz這nek Polskiego Towarzystwa Biofizycznego,
cz這nek Towarzystwa Naukowego KUL.

Lista niekt鏎ych publikacji obejmuj帷ych problematyk z zakresu bioelektroniki:
Wnuk, M. 1978. Bioelektronika ewolucyjna. Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX, nr 3(20): 47-58. 1979. Rola uk豉d闚 porfirynowych w ewolucji molekularnej 篡cia. w: Bioelektronika. Materia造 I Krajowego Sympozjum, 223-228, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
1981. Plazma fizyczna w chloroplastach. Roczniki Filozoficzne 29, z. 3 (Filozofia Przyrody): 139-148.
1984. Warunki wyst瘼owania plazmy fizycznej w b這nach chloroplast闚. w: Perspektywy bioelektroniki. Zbi鏎 prac dedykowany Profesorowi W這dzimierzowi Sedlakowi z okazji 70 rocznicy urodzin, 127-131. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
1987. Rola uk豉d闚 porfirynowych w ewolucji 篡cia. ss. 284. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
1987-1988. Bioelectronic aspect of enzymatic catalysis. Roczniki Filozoficzne 35-36, z. 3 (Filozofia Przyrody): 119-124.
1988. Mo磧iwo嗆 udzia逝 plazmy fizycznej w katalizie enzymatycznej. w: Bioplazma. Materia造 II Krajowej Konferencji nt. bioplazmy, 87-112. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
1990. Bioelektroniczny aspekt pochodzenia i ewolucji enzym闚. w: Bioelektronika. Materia造 VI Sympozjum, 151-155. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
1991-1992. W這dzimierza Sedlaka idea sprz篹enia chemiczno-elektronicznego w organizmach. Roczniki Filozoficzne 39-40, z. 3 (Filozofia Przyrody): 103-120.
1994. Mo磧iwo嗆 wp造wu zanieczyszcze elektromagnetycznych 鈔odowiska na mikroprocesory biologiczne. Roczniki Filozoficzne 42, z. 3 (Filozofia Przyrody i Ochrona 字odowiska): 99-113.
1995. Enzymy jako nanoprocesory - perspektywa bioelektroniczna. Roczniki Filozoficzne 43, z. 3 (Filozofia Przyrody i Ochrona 字odowiska): 127-154.
1995. 砰cie jako forma istnienia informacji elektromagnetycznej. Studia Philosophiae Christianae 31, nr 2: 105-130.
1996. Istota proces闚 篡ciowych w 鈍ietle koncepcji elektromagnetycznej natury 篡cia: Bioelektromagnetyczny model katalizy enzymatycznej wobec problematyki biosystemogenezy. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
1996. 砰cie ze 鈍iat豉: biosystemogeneza w 鈍ietle koncepcji elektromagnetycznej natury 篡cia. Studia Philosophiae Christianae 32, no. 1: 101-23.
1999. Elektromagnetyczna komunikacja wewn徠rzkom鏎kowa jako przejaw natury 篡cia. Roczniki Filozoficzne 47, no. z. 3 (Filozofia Przyrody, Filozofia Nauk Przyrodniczych): 185-201.
2002. Kategoria genezy w protobiologii - aspekt bioelektroniczny. Roczniki Filozoficzne 50, z. 3 (Filozofia Przyrody, Filozofia Nauk Przyrodniczych): 199-203.
Wnuk, M., and C. D. Bernard. 2001. The electromagnetic nature of life - The contribution of W. Sedlak to the understanding of the essence of life. Frontier Perspectives 10, no. 1: 32-35.
Wnuk, M., J. Zon. 1986. Wk豉d W這dzimierza Sedlaka w powstawanie bioelektroniki. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 23, nr 3-4: 88-103.

O stronie - autor