English version


   MAPA STRONY
W. Sedlak -> Droga życiowa -> Chronologia wydarzeń - Wnuk M., Zon J., Ks. Prof. W. Sedlak / Publikacje -> Spis publikacji - Dysertacje nt Sedlaka - Wydawnictwo "Continuo" - Opinie o publikacjach / Fotografie / Głos / Sedlakizm / Wypowiedzi o Sedlaku - Z. W. Wolkowski - K. D. Bernard

Zbigniew William Wolkowski
Kilka wspomnień o Profesorze Sedlaku
  (English version)

Zanim spotkałem Sedlaka, w 1971 uzyskałem habilitację z zakresu nauk fizycznych na Uniwersytecie Paryskim. Znacznie później, bo w 1998 r., tym razem w Uniwersytecie Paryskim X-Nanterre, uzyskałem następną habilitację w zakresie humanistyki (współczesna historia świata: "Ewolucja pewnych fizycznych, matematycznych i filozoficznych koncepcji życia w XX w.").

Profesor Sedlak należy bez wątpienia do kręgu osób, które najsilniej wpłynęły na moje poszukiwania intelektualne. Spotkaliśmy, się jako uczestnicy Kongresu Filozofii, który odbywał się w Niemczech, około dwudziestu pięciu lat temu. Niedługo po tym zajmowałem się publikowaniem materiałów konferencji poświęconej oddziaływaniu niejonizujach pól elektromagnetycznych na układy żywe. Konferencja odbyła się w Wersalu, w maju 1979 r. Przewodniczył jej laureat Nagrody Nobla Albert Szent-Györgyi. Byliśmy współautorami dwu wystapień: "On the utility of bioelectronics and of the bioplasma concept in the study of biological terrain and its equilibrium" oraz "The plasmic mechanism of the reception of EM radiation".

Dyskusje, jakie prowadziliśmy z Sedlakiem oraz treść jego publikacji pomogły mi w zaproponowaniu transdyscyplinarnego ujmowania bioukładów, z czym wiązała się konieczność stworzenie nowych narzędzi konceptualnych. W kwietniu 1983 stworzyłem seminarium dla uczestników ze stopniem co najmniej doktorskim, które było pierwszym tego typu w Europie. Nosiło tytuł: "Synergy and Coherence in Biological Systems". W tym projekcie badawczym wzięło udział ponad stu wybitnych naukowców oraz ukazało się kilka tomów jego materiałów (dotyczące ich dane bibliograficzne można uzyskać m.in. z Biblioteki Kongresu U.S.A.). W tym samym roku zaproponowałem koncepcję foronu jako pola przenoszącego informacje. Było to narzędzie poznawcze uwzględniające zarówno stronę fizyczną jak i cybernetyczną). Daje on szansę uzyskania pełniejszej wiedzy o układach żywych. Dotychczas koncepcja ta znalazła zastosowanie w biofizycznych badaniach nad hierarchią oddziaływań, w medycynie oraz w rolnictwie.

Znów muszę tu podkreślić, że w moich badaniach pobudzającą rolę odegrał filozoficzny podkład jakiego można doszukać się w pracach Sedlaka. Dzięki temu odważyłem się na zwołanie w Paryżu, w maju 1991 r, Pierwszego Międzynarodowego Sympozjum na temat Twierdzeń Gödla oraz opublikowania jego materiałów. Podobnie jak w przypadku poprzednich przedsięwzięć badawczych, sympozjum poświęcone temu jednemu z najbardziej poznawczo wydajnych twierdzeń XX w. miało charakter transdyscyplinarny.

Nowe poznawcze możliwości uzyskano dzieki transdyscyplinarnym cybersympozjom, uzyskano możliwości różnorodnych zastosowań ich wyników jak w odniesieniu do wkładu, jaki w światową wnieśli małzonkowie Curie do zagadnień dotyczących synergii, hierarchii, spójności i znaczenia; co więcej takie podejście dało się zastosować także w odniesieniu do problematyki z zakresu kultury (np. twórczości Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana K. Norwida czy Fryderyka Chopina.

Zapraszam do odwiedzenia cyberforów na wskazanych stronach internetowych, między innymi po to, aby samodzielnie przekonać się, że mam powody by być wdzięczny Sedlakowi za wielorako i subtelnie ujawniające się konsekwencje tego, że ćwierć wieku temu miałem okazje osobiście go poznać.O stronie - autor