English version


   MAPA STRONY
Dobroczyńcy -> Zasady zamieszczania / Osoby prywatne / Osoby prawne / Inni

Zasady zamieszczania informacji o dobroczyńcach Fundacji

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić m. in. z darowizn, spadków i zapisów. Gdyby darowizna miała być uzależniona od spełnienia przez nas określonych warunków, prosimy przed jej przekazaniem skontaktować się z nami w celu uzyskania naszej zgody na jej przyjęcie.

2. Podstawowym celem, w jakim zamieszczamy na naszej Stronie informacje o naszych dobroczyńcach jest wyrażenie w tej formie PUBLICZNEGO PODZIĘKOWANIA ZA WSPARCIE CELÓW, DLA JAKICH ZOSTAŁA POWOŁANA FUNDACJA;

3. Jako podstawowe założenie przyjmujemy, że dobroczyńca zgadza się na podanie do publicznej wiadomości faktu przekazania nam darowizny. Jeśli jednak z jakichś powodów tego sobie nie życzy albo nie życzy sobie publicznego poinformowania przez nas o specyfice darowizny, albo też nie życzy sobie podania swojego nazwiska/nazwy - postąpimy zgodnie z jego życzeniem.

4. Rezerwujemy sobie prawo ostatecznego zredagowania treści zamieszczanej tu informacji. Dobroczyńca może jednak zażyczyć sobie usunięcia ze strony informacji już tam zamieszczonej lub modyfikacji jej treści.

5. Zasady tu przedstawione mogą ulegać modyfikacji. W przypadku poważniejszych zmian, sami będziemy o nich powiadamiać darczyńców tutaj wyszczególnionych. Prosimy ich jednak o sprawdzanie z własnej inicjatywy, co pewien czas, zawartości przynajmniej tej części naszej strony.

6. Wszystkich przyszłych naszych dobrodziejów prosimy o wzięcie pod uwagę naszej gotowości do informowania od otrzymanych darowiznach. Z tego powodu prosimy od dostarczenie nam o sobie tych informacji, które uznają Państwo za warte do podania w związku z przekazaną darowizną.

7. Wszystkich darczyńców w ramach kategorii osób prywatnych dzieliny na trzy grupy. Do pierwszej należą ci, których wartość darowizny wynosi 1000,00 i więcej złotych. Do drugiej - ci, którzy przekazali darowiznę o wartości 100,00 i więcej złotych, a mniej niż 1000,00 zł. Do trzeciej wreszcie - tych, którzy przekazali nam darowiznę w kwocie mniejszej niż 100,00 (sto) zł. Informacje o pierwszej i drugiej grupie darczyńców będą miały postać listy zawierającej nazwiska/nazwy darczyńców (miejscowości ich pochodzenia) oraz o łącznej wartości darowizny przekazanej nam od czasu powstania Fundacji do roku 2004 włącznie.

8. Podziału darczyńców na grupy nie traktujemy jako sposób mierzenia stopnia wdzięczności, jaką chcemy wobec nich wyrazić. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że nawet niewielka darowizna w skali bezwzględnej, może być całkiem sporą w skali możliwości darczyńcy. Dlatego też nazwiska i nazwy naszych dobrodziejów, w ramach poszczególnych kategorii, układamy w porządku alfabetycznym.

9. Darowizn przekazanych Fundacji nie można odpisać od podatku.O stronie - autor