English version


   MAPA STRONY
Fundacja -> Statut / Organy - Rada Fundacji - Komisja Rewizyjna - Rada Naukowa - Zarząd / Działalność

Zarząd

Prezes: dr hab. Józef Zon
Wiceprezes: mgr Czesław Dąbrowski
Sekretarz: dr Andrzej Zykubek
Skarbnik: Wacław Muzyczka
Członkowie Zarządu: dr hab. Marian Wnuk


Skład od: 18 maja 2013 r.O stronie - autor