English version


   MAPA STRONY
Fundacja -> Statut / Organy - Rada Fundacji - Komisja Rewizyjna - Rada Naukowa - Zarząd / Działalność

Zarząd

Prezes: dr hab. Józef Zon
Wiceprezes: mgr Czesław Dąbrowski
Sekretarz: dr Andrzej Zykubek
Skarbnik: dr hab. Marian Wnuk
Członkowie Zarządu: Stanisław Fudakowski


Skład od: 7.10. 2017 r.O stronie - autor