English version


   MAPA STRONY
Fundacja -> Statut / Organy - Rada Fundacji - Komisja Rewizyjna - Komisja Naukowa - Zarz康 / Dzia豉lno嗆

Jozef Zon dr hab. J紌EF ZON - Cz這nek Rady Fundacji, Prezes Zarz康u, przewodnicz帷y Rady Naukowej *
Katedra Biologii Teoretycznej 
Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych
Wydzia Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
al. Rac豉wickie 14, 20-950 Lublin
tel: 0504 083 852
e-mail: jozon@kul.pl
* Wszystkie te funkcje by造 i s sprawowane bez wynagrodzenia.

Informacje biograficzne:
Data i miejsce urodzenia: 29 lipca 1948 roku w Limanowej (woj. Ma這polskie).
Stanowisko i miejsce pracy: profesor w Katedrze Biologii Teoretycznej KUL
Stopnie naukowe: 1973 - mgr, 1977 - dr (filozofia), 2000 - habilitacja.

Problematyka badawcza (dotycz帷a bioelektroniki i dziedzin z ni zwi您anych):
Pr鏏y teoretycznego wykazania mo磧iwo軼i istnienia plazmy fizycznej w istotach 篡wych, ustalanie statusu bioelektroniki jako dziedziny bada naukowych, bioelektromagnetyka

Dorobek naukowy:
Kilkadziesi徠 publikacji, ponad 20 wyk豉d闚, odczyt闚 i komunikat闚 na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Wybrane publikacje:
Odnosz帷e si do bioelektroniki jako dziedziny bada:
Nadzieje i trudno軼i polskiej bioelektroniki. Wi篥. 1978 (luty):137-140.
Og鏊na charakterystyka nauki o bioelektryczno軼i. Summarium. 1979, 8 (28):75-78.
'Topografia' bada w dziedzinie bioelektroniki. s. 11-34 w: Sedlak, W.; Zon, J., Wnuk, M., (red.) Bioelektronika.
Materia造 VI Sympozjum; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin. Red. Wyd. KUL, Lublin: 1990.
Bioelectronics: A background area for biomicroelectronics in the science of bioelectricity. Roczniki Filozoficzne 1986; 34 (z. 3): 183-201.
Biomikroelektronika. Wst瘼na charakterystyka jej przedmiotu, metod i zada. Roczniki Filozoficzne 1991; 39 (z. 3): 151-161.
Kryteria demarkacji mi?dzy nauk, para- i pseudonauk na przyk豉dzie kontrowersji wok馧 bioplazmy. w: Zon, J., (red.). Pogranicza nauki: Protonauka - Paranauka - Pseudonauka. Wydawnictwo KUL Lublin 2009. s. 355-364.[drugi autor: Marian Wnuk]
Odnosz帷e si do roli w豉sno軼i i proces闚 elektronicznych w biouk豉dach oraz do bioelektromagnetyki:
Wyst瘼owanie plazmy fizycznej w strukturach 篡wych. Roczniki Filozoficzne 1979; 27(z. 3): 125-134.
Physical plasma in biological solids: A possible mechanism for resonant interactions between low intensity microwaves and biological systems. Physiological Chemistry and Physics 1979; 11: 501-506.
The living cell as a plasma physical system. Physiological Chemistry and Physics 1980; 12: 357-364.
Plazma elektronowa w b這nach biologicznych. Red. Wyd. KUL, Lublin 1986.
Physical plasma may exist in biostructures: A reply to the critique by Quickenden and Tilbury. Physiological Chemistry and Physics & Med. NMR. 1987; 19: 295-300.
Electronic properties of natural and modeled bilayer membranes. p. 181-241 in: Marino, A. A. (ed.) Modern Bioelectricity. Marcel Dekker, New York and Basel 1988. [drugi autor: Tien H. T.]
Bioplazma i plazma fizyczna w uk豉dach 篡wych. Studium przyrodnicze i filozoficzne. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000.
Bioplazma elektryczny puls 篡cia. w: Teoretyczne podstawy przyrodoznawstwa. Bioelektroniczna koncepcja W這dzimierza Sedlaka. Pulinowa M. Z. and Pytel S., (red.). Polskie Towarzystwo Geograficzne, Sosnowiec 2006. s. 59-69.
O hipotezie bioplazmy: w konwencji metafory potamologicznej. Nurty i meandry Sedlakowskiej bioelektroniki; Konferencja: 26 czerwca 2009 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski [plik referatu w formacie PDF dost瘼ny jest pod adresem: http://www.fbs.org.pl/Zon-2009.pdf].
Od poszukiwania duszy elektromagnetycznej do zastosowa broni elektromagnetycznych: Elektromagnetyzm w s逝瘺ie 篡cia i 鄉ierci. w: Kultura wobec techniki, Jaroszy雟ki P.; Ch這dna I., Gondek P., (red.). Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej. Lublin 2004. s. 121-134.
Mi璠zy makrokosmosem a mikrokosmosem: Elektromagnetyczna sk豉dowa natury 篡cia. w: Makrokosmos vs Mikrokosmos, Magowska A., (red.). Wydawnictwo Pozna雟kiego Towarzystwa Przyjaci馧 Nauk - Wydawnictwo Kontekst, Pozna? 2009. s. 143-153.
Milcz帷o przyjmowane twierdzenia w rozwa瘸niach dotycz帷ych zwi您ku 篡cia i p鏊 elektromagnetycznych. w: Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu 鈍iata. t. 7, Latawiec A. Bugajak, G., (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Kardyna豉 Stefana Wyszy雟kiego, Warszawa. 2008. s. 135-153. [drugi autor: Marian Wnuk]
Physical plasma switchability in the brain. Electromagnetic Biology and Medicine 2005 24(3): 273-282.

Cz這nkostwo towarzystw naukowych:
Polskie Towarzystwo Biofizyczne
Polskie Towarzystwo Filozoficzne
Towarzystwo Naukowe KUL

O stronie - autor